Reglement Zeepkistenrace Azelo

1. Deelname aan de zeepkistenrace geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers.

2. De organisatie van de zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race. Alle deelnemers hebben zelf een WA-verzekering.

3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade en/of opgelopen letsel van derden (toeschouwers) die wordt toegebracht door deelnemers voor, tijdens en na het evenement.

4. Alle deelnemers hebben zelf een WA-verzekering.

5. De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk gemaakt is. (zie ook punt 7)

6. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.

7. Deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken, en deze moeten gedurende de race (buiten eventuele hindernissen in het parcours tijdens de race) de grond constant raken.
 • De zeepkist moet voorzien zijn van een stuurinrichting.
 • De zeepkist moet voorzien zijn van een goedwerkende rem.
 • De zeepkist mag niet langer zijn dan 2,5 meter, Met een wielbasis van max. 2 meter*
 • De zeepkist mag niet breder zijn dan 1,6 meter.*
 • De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1,8 meter.*
 • De zeepkist mag niet zwaarder zijn dan 80 Kg*
 • De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien.
 • De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige zitplaats voor elke inzittende.
 • De zeepkist moet zijn voorzien van een sleepoog (doorsnede 40mm) aan de voorzijde en achterzijde van de zeepkist.

*Over afwijkende maten of gewicht kunt u contact opnemen met de organisatie

8. Zowel de organisatie als het publiek stellen het op prijs als het team de nodige hilariteit en creativiteit gebruikt.

9. Alle inzittenden zijn verplicht een goedgekeurde helm dragen. Een ski-helm biedt onvoldoende bescherming

10. Aan alle deelnemers geven wij het advies zichzelf te voorzien van beschermende kleding waar bij de armen en benen volledig bedekt zijn. Denk ook aan de bescherming van ellebogen, knieƫn en handen.

11. Het is niet toegestaan deel te nemen onder invloed zijn van alcohol of drugs.

12. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist te weerhouden van deelname aan het evenement.

13. De technische keuring vindt plaats in de rennerskwartier of bij het opstellen bij de start.

14. De start van de zeepkistenrace zal plaats vinden in de Kuipersweg in Azelo. Aan het parcours is ook het feestterrein en het rennerskwartier gesitueerd.

15. Bij de technische keuring ontvangen de deelnemers een startschild met nummer. Dit startschild dient goed zichtbaar op de voorkant van de zeepkist te worden bevestigd. Dit ter herkenning voor de jury.

16. Een deelnemend team aan de zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 3 personen.

17. De zeepkist mag door maximaal 2 teams worden gebruikt.

18. Deelnemer mag maar 1 keer binnen dezelfde categorie deelnemen. Het is niet toegestaan om binnen de categorie in twee wagens te rijden.

19. De organisatie behoudt zich het recht voor om het manches te bepalen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Lengte parcours is circa 600 meter.

20. De hindernissen zullen, indien van toepassing, op de wedstrijddag bekend worden gemaakt.

21. De organisatie zal de startvolgorde per categorie bepalen. Organisatie houdt het recht hier zelf wijzigingen op aan te brengen.

22. Winnaar is het team dat op het parcours, op de juiste wijze, de grootste afstand heeft afgelegd. Als de organisatie besluit om meerdere manches te rijden zal de snelste tijd van een team bepalend zijn.

23. Over de uitslag van de afgelegde afstand, tijdwaarneming en classificering kan niet worden gereclameerd.

24. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.

25. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert, zal het hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race opnieuw rijden.

26. Tijdens het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist.

27. Voor mededingen naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten. Dit wordt zelfs aangeraden.

28. Het is ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de zeepkist geven en/of een gevaar vormen voor de omstanders /toeschouwers. (Zoals bijv. het gebruik maken van vuurpijlen is verboden).

29. Deelname aan de zeepkistenrace kan in 3 categorieƫn:

 1. Kinderen: t/m 12 jaar (onder begeleiding van ouders/verzorgers)
 2. Jeugd: 13 t/m 17 jaar
 3. Volwassenen: 18 jaar en ouder

30. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn zeepkist. Achtergelaten zeepkisten zullen op kosten van het team worden afgevoerd.